Nanoteknologiska ytbehandlings produkter för industri, handel & service. Nano ytkonservering och rengöringsprodukter - Grossist

Nano-konservering
Billack
Bilrutor
Betong
Fönster
Trä & Sten
Rostfritt stål
Textil & Läder
Konstmaterial
Glas & Keramik
Nano Multi Skum
Fälg (Alu & Stål)

Anti Imma
Glas
Konstmaterial

Anti-Statisk
Laminat
Möbel Polish

Rengöring
Bilrutor
Fönster
Trä & Sten
Bil-Universal
Textil & Läder
Glas & Keramik
Brutalo rengöring
Mattor & Polster
Fälg (Alu & Stål)
 Nanoteknologi 2 komponents Båtkonservering – antividhäftning

Varje vår kommer det återkommande problemet, båten skal rengöras, målas och poleras, innan den än en gång skal i sjön, och utsätts för alger och odlingar. Alle redan efter mycket kort tid på sjön, vill de första tecken på högre friktion vara synlig på båtens skrov. Den giftiga bottenfärg är redan fyllt med alger. Vi har svaret på just detta problemet.

Nanoteknologi 2-komponent Marin Konservering !!!

Nanoteknologi 2 komponents Båtkonservering – antividhäftning

Nanoteknologi 2-komponent Marine Forsegling - Anti vedhæftningÄr en Miljövänlig nano kemisk ytkonservering, utvecklat i samarbete med ledande experter. Ytkonserveringen går i förbindelse med gelcoaten/ytan och bildar en osynlig hinna, med ett starkt skydd, mot alger och andra odlingar.

Alger osv. vill fortfarande växa på båten, men bara så länge den ligger i hamn. I regel vill allt skit försvinna av sig själv, idet båten uppnår fart, och vågorna bryts mot båten.

2-komponents konserveringen är förhållandevis lätt att använda, och blir naturligtvis levererat med fyllest görande bruksanvisning. Behandlingen är långtidsvarende och kopparhaltiga färgar är överflödiga, liksom slipning och målning reduceras till ett absolut minimum.

Det är inte nödvändigt att ta bort gammal bottenfärg, ytan skal blott vara fullständig ren, torr och fri från löst sittande färg osv.. innan konserveringen företages.

Fördelar:

 • Mindre vidhäftningsförmåga för algväxt, och andra odlingar
 • Anbefallas både för salt- och sötvatten
 • ”Easy-to-clean” effekt
 • Miljövänligt
 • Ekonomisk

Användningsområden:

 • Inhemska fartyg
 • Tankbåtar
 • Kryssare
 • Yachts
 • Etc.

Levereras i följande storlekar:

 • 2x 100 ml + Brutalo rengöring (Detta sät räcker till ca. 20 m²)
 • 2x 250 ml + Brutalo rengöring (Detta sät räcker till ca. 50 m²)
 • 2x 500 ml + Brutalo rengöring (Detta sät räcker till ca. 100 m²)

Av Teknologiska Institutet, 2007-01-18

Efter den 1. januari 2006 blir det förbjudet att importera, sälja och använda den miljöbelastade, biocid-haltiga bottenfärgen på fritidsbåtar. Teknologiska Institutet håller på att utveckla en ny giftfri lack, som i motsättning till den existerande bottenfärg inte ger någon miljöbelastning. Samtidig har lacken den mycket efterlängtade fördel, att algväxt (biofilm) har svårt att sätta sig fast. Båtägarna upplever därför, att speciellt vid rengöringen av båtens skrov efter en säsong blir betydligt lättare – och speciellt då det är tal om sötvatten.

Lösningen ligger i nanoteknologi

Sektionsledare Thomas Zwieg från Center för Materialprovning på Teknologiska Institutet berättar:

Det är avancerad nanoteknologi, som möjliggör ett giftfritt alternativ, för den gör det möjligt att bygga in speciella egenskaper i lacken. Teknologin bakom lacken är, att man kan förbinda organiska stoft med oorganiska stoft kemiskt. Lacken är uppbyggt på keramiska nanopartiklar, som skyddar ytan med en tunn, transparent film, som avvisar smuts och beläggningar av växter och djur. I kraft av att vi arbetar på nanopartikelnivå, kan vi få lackens bindningar till att gå i ett med ytan och skapa en mycket slitstark yta. Det är oerhört viktigt, att vi skapar ett giftfritt alternativ, så vi inte belastar vattenmiljön - till gagn för plantor, djur och badgäster.

Under projektets första fas 2004 provade båtägare lacken både i sötvatten och i havet. Miljökonsulent Jesper Højenvang från Dansk Sejlunion har följt testen av lacken. Han säger:

Vi tycker det är en otroligt spännande teknologi, som rymmer stora möjligheter mot ett effektivt alternativ till den biocid-haltiga bottenfärgen. Denna lack skiljer sig från andra typer av bottenfärg, just genom att inte avge stoft till havsmiljön, och därför har Dansk Sejlunion ingått iett samarbete med Teknologiska Institutet. Målet är en giftfri bottenfärg, som förhindrar all odling, och som skall kunna hålla en hel säsong utan att den skall rengöras. Får vi den sortens lack, skulle det vara ett stort plus för både båtägare och miljön.

Efterliknar skaldjur och musslor

Thomas Zwieg säger:

I utvecklingsarbetets första fas har vi utvecklat en giftfri beläggning utan aktiva stoft. De existerande giftiga bottenfärgstyper släpper och samtidigt avger giftiga stoft i havsmiljön. Det sker inte med nanolacken. I projektets andra fas 2007, då vi förväntar att finna finansiellt stöd frän Miljöstyrelsen, utvecklar vi några miljövänliga stoft, som kan störa odlingsprocessen. Bland annat försöker vi att efterlikna de antibakteriella stoft, som förhindrar odling av skaldjur och musslor. För det är bakterier som skapar det första odlingsunderlaget för algbeläggning på båtar. Återigen i år kommer vi att testa lacken i danska hamnar, vartefter vi hoppas att vara tätt på resultatet av den optimala teknologin, så att lacken kan lanseras på marknaden.

Teknologiska Institutet skapar med hjälp av samma teknologi också andra typer av stoftavvisande lack, som kan förhindra kalkbeläggningar, grafit och isbildning på vingarna på flygplan och vindkraftverk.

Nanoteknologi
Funktion
Lotuseffekt
Värt att veta
Nanoteknologi

Grossist
Handel
Industri
Representanter

Informationer
FAQ
Priser
Egenmärkning

Företagsinfo
Om oss
Kontakt
Företag
Startsidan
Handelsvillkor

Specialprodukter
Båten
Tillbehör
Antifrost
Nanosvampen
Glasögonskydd
 
 Last Update: 22.04.2024
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions