Nanoteknologi Betong- / Golv-konserverings produkter för industri, handel & service. Nano ytkonservering och rengöringsprodukter

Nano-konservering
Billack
Bilrutor
Betong
Fönster
Trä & Sten
Rostfritt stål
Textil & Läder
Konstmaterial
Glas & Keramik
Nano Multi Skum
Fälg (Alu & Stål)

Anti Imma
Glas
Konstmaterial

Anti-Statisk
Laminat
Möbel Polish

Rengöring
Bilrutor
Fönster
Trä & Sten
Bil-Universal
Textil & Läder
Glas & Keramik
Brutalo rengöring
Mattor & Polster
Fälg (Alu & Stål)
 Nanoteknologi Betong- / Golv-konservering

"Percenta Nano Betong / Golv konservering" är en vatten och smuts avvisande ytbehandling baserad på nanoteknologi. Nanopartiklerna resulterar i att behandlad yta får längre livslängd. Vår Betong / golv konservering ger skydd mot lera och nersmutsning, liksom föroreningar till följd av ex. blöta löv, olja och matrester.

Använd "Percenta Nano Betong / Golv konservering" som en osynlig multi funktionell impregnering på alla porösa ytor, så som cement, betong eller fasader. Efter behandling bildas en osynlig smutsavvisande och UV beständig yta. Alla porösa ytor kan skyddas med en nanoteknologi.

"Percenta Nano Betong & Golv konservering" är den ideala konservering, för ex. Lantbruks verksamhet, för att skydda betonggolven i stallen, och andra ytor som är i farozonen för bakterie växt, för bakterierna kan sedan mera ej sätta sig i betong eller cementgolven. Lera, blöta löv och djurekskrementer kan ej längre sitta fast i behandlade ytor, de helt enkelt bara tvättas / spolas bort med vatten. Stallen blir betydligt lättare att underhålla och vill vara skyddade längre mot farliga bakterier, som kan skapa rent av farliga sjukdomar. Det räcker med vatten för att hålla stallen rena. Det kommer inte att finnas behov av starka, agresiva och dyra städkemikalier.

"Percenta Nano Betong / golv konservering" kan även användas i garage, biltvätt, festsalar etc. därsom det finns en hög nersmutsnings frekvens, som ex. olja, smuts, rödvin och annan smuts. Vår konservering är ett idealiskt långtidsskydd mot nedsmutsning, som efter en behandling ej kan fastna i golven.

"Percenta Nano Betong / golv konservering" är fri från silikon, vax och olja. Ytan behåller sin andningförmåga, även efter flere behandlingar (om så skulle behövas). "Percenta Nano Betong / Golv konservering" Ger redan efter en behandling maximum skydd upp till 15 år beroende på slitage.

Fördelar:

 • Konserverade ytor tvättas enkelt rent med endast vatten
 • Idealiskt skydd mot bakterier och andra smittoämnen
 • Inga kemiska och agresiva rengöringsmedel behövs
 • Olja kan inte sugas ner i betong och cement golv
 • Inga visuella och optiska förändringar
 • Konserveringen håller upp till 15 år
 • Långtidsskydd mot smuts och lera
 • Spara tid och pengar på städkem
 • Skydd mot rödvinsfläckar
 • Lätt hantering

Föremål att behandla:

Infarter:
Den idealiska konserveringen för infarter, beläggningssten osv, där daglig slitage från motor fordon, och annat önskas reducerat. Efter en konservering kommer gummi, mossa alger etc. bli reducerad, även på mycket trafikerade vägar, har denna konserveringen lång hållbarhetstid. Alla föroreningar tvättas lätt med vatten.

 • Idealisk till in och utfarter

Lantbruk:
Betongkonserveringen är en multifuktionell ytkonservering för i stort sett alla ytor i poröst material "Nano Golv- och Betong-konservering" lägger en osynlig, nanokemisk konservering, som effektivt avvisar alla flytande vätskar. Bakterier och avföring kommer ej längre kunna fästa i betongen, vilket resulterar i att rengöring och underhåll blir betydligt lattare, och billigare. "Nano Golv- och Betongkonservering" avvisar starka kemiske förbindelser, smuts och ammoniak, som annars ville angripa armeringen genom betongen och därmed försvaga konstruktionerna.

 • • Idealisk till byggnadsdelar, o.s.v. frän stall till gödseluppbevaringen

Garage & Verkstad:
Varenda garage eller verkstads ägare känner till problemet med spillolja, gummistreck i golvet, som när det först finns där förblir det Detta kan unvikas genom en betiong och golv konservering, eftesom inget kan tränga igenom en nano-ytskicktsbehandling, då har du alltid ett representativt golv utan optiska förändringar i verstaden oavset om det är bilar, lastbilar, truckar etc. etc.

 • Idealisk för alla formar av verkstäder och garage

Biltvätt:
Ofta bildas röta, mögel etc. i taken på tvätthallar. Det kan undvikas med nano-konservering. Väggar och golv blir oförmögna att kunna suga åt sig vatten och smuts.

 • Idealisk för alla biltvättanläggningar

Fabriker:
I många fabriker ser man smorda och smutsiga väggar, som i regel inte kan unvikas, men hadde dessa väggar, golv etc- varit nano-behandlade kunne dessa förorennigar och smuts bara tvättats bort med vatten utan "är".

 • Idealisk för fabrikker

Festsalar:
I restaurang och mat hantering, är vin, fett och oljestänk ett dagligt problem, vilket är svårt att få bort. Men sådanna problem kan undvikas genom en nano-behandling, föroreningar och andra smittoämnen kan inte fästa och slå rötter i ytan. Det resulterar i enkel rengöring med endast rent vatten utan spår av föroreningerna.

 • Idealisk för restauranger, and andra mathanterings ställen

Köksbänkar:
Har i regel någon form av ytbehandling, just för bakterier, rester etc. etc. och är säkert jätte bra, men problemet är att dessa ytbehandliingar har för kort levetid, upp till ca: 5 år, emedans vår, Percenta Nano golv och betongkonservering håller upp till 15år.

 • Idealisk som tillbehör i affärer

Stengods och murverk:
Stengöds såsom: skulpturer, gravstenar, prydnadssten etc. skal ofta rengöras för mossa och annan smuts som lätt sätter sig. Vilket kan undvikas med en konservering med Percentas Betong konservering, eftersom då kan inte smutsen binda sig och sugas in, utan det är mycket enkelt att rengöra med vatten.

 • Idealisk för byggnadsverk, och anläggning. Byggmarknader, skulptörer osv.

Det finns 2 olika "Golv- & Betongkonserveringar":

1.) Sugande underlag så som: betong, cement, natursten, asbest, gasbetong, obehandlat klinker, tegelsten, beläggningssten, taktegel, osv.

2.) Mindre / Icke sugande underslag så som: glaserad sten, klinker, taksten etc.

Levereras i följande:

 • 15 ml flaska m. dusch
 • 30 ml flaska m. dusch
 • 50 ml flaska m. dusch
 • 75 ml flaska m. dusch
 • 100 ml flaska m. dusch
 • 250 ml flaska m. dusch
 • 500 ml flaska m. spray
 • 1000ml flaska m. spray
 • 5000ml dunk
 • 20000ml dunk
Nanoteknologi
Funktion
Lotuseffekt
Värt att veta
Nanoteknologi

Grossist
Handel
Industri
Representanter

Informationer
FAQ
Priser
Egenmärkning

Företagsinfo
Om oss
Kontakt
Företag
Startsidan
Handelsvillkor

Specialprodukter
Båten
Tillbehör
Antifrost
Nanosvampen
Glasögonskydd
 
 Last Update: 22.04.2024
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions